Back

MInD-NET Lab ve VeNIT Lab Araştırmacılarımızın Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki Başarısı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden ve MInD-NET laboratuvarı ile VeNIT laboratuvarı yöneticisi Doç. Dr. Müjdat Soytürk ve araştırma ekibi, Avrupa Birliği H2020-ECSEL çağrıları kapsamında, Yapay Zeka-İletişim (5G)-Bağlantılı Araçlar ekseninde gerçekleştirilen toplam proje bütçesi 250 Milyon Euro, Marmara Üniversitesi bütçesi 2 Milyon Euro olan Ar-Ge projelerinin de katkısıyla Türkiye’nin ilk “V2X / Bağlantılı Araçlar Platformu”nu geliştirdiler.

Geliştirilen Platform, standartlara uygun olarak “Bağlantılı Araçlar (Connected Cars/Vehicles)” ve “Bağlantılı Otonom Araçlar (Connected Autonomous Vehicles)”dan V2X iletişimi ile araç verilerini elde etmekte ve verileri işlenebilir hale getirmektedir. Böylece, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Akıllı Şehir Uygulamaları ve Bağlantılı/Otonom Araçlar için gerekli servislerin verilebilmesini sağlamaktadır. 

Geliştirilen, “V2X / Bağlantılı Araçlar Platformu”:
•    Kamu ve özel birçok kuruluşun ihtiyacını karşılayacak bir platformdur.
•    Araştırmacılarımızın yer aldığı AB H2020 projelerinde, AB ülke kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır.
•    Araştırmacılarımızın birlikte çalıştığı AB ülke kuruluşları, belirtilen platformu kendi sistemlerine entegre test altyapısı V2X veri ve servis platformu olarak da kullanacaktır.
•    Marmara Üniversitesini AB ve Türkiye’de Bağlantılı Araçlar ve AUS alanında öne çıkaran bir diğer ürün olmuştur. 
•    Araştırmacılarımızın daha önce geliştirdiği ve ilk olma özelliği taşıyan “Bağlantılı Araçlar Dijital İkiz Platformu” ile entegre olarak da çalışmaktadır.

Araştırmacılarımız tarafından geliştirilen “V2X / Bağlantılı Araçlar Platformu” ve “Bağlantılı Araçlar Dijital İkiz Platformu”, Akıllı Ulaşım Sistemleri yeni teknolojiler alanında milli ürün olarak katkı sağlamıştır. Araştırmacılarımızın bu alandaki çalışmaları AB H2020 proje destekleri ile devam etmektedir. Proje çıktıları, AB proje paydaşları tarafından da kullanılacaktır.

Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Machine Intelligence, Design and Networking Lab (MInD-NET Lab),  www.mind-net.org  
Vehicular Networking and Intelligent Transportation Systems Research Lab, (VeNIT Lab), www.venit.org